Produkter/Erbjudanden

Syftet med all verksamhet är att utveckla personalen för att få nöjdare kunder och bättre resultat. All utbildning skräddarsys.

Skickliggöra erbjuder:


1. Organisationsutveckling
    Ledningsgrupper, team- och ledarutveckling


2. Coachning
    Ledare och medarbetare


3. Föreläsning

    Exempel på föreläsningsämnen:

– Att skickliggöra varandra.
Hur får vi ett klimat där människor lyfter varandra? En vetenskaplig grundad föreläsning byggd utifrån psykologisk trygghet och grovt mindset. Modiga medarbetare presterar bättre. Vad krävs för att utveckla varandra på riktigt?
Att skapa framtidstro och hopp i en organisation. Att skapa en gemensam framtid där vi upplever att vi vill vara och delta.

Vi arbetar mål och värderingsstyrt, vi går inte bara till jobbet!
Ta fram kraften i att jobba långsiktigt med de grundläggande och viktigaste utmaningarna. Medvetenhet om att vi styrs av våra förväntningar.
Att skapa medvetenhet om våra tankar för att möjliggöra utveckling. När vi säger JA men gör något annat.

Skillnad mellan kunskap och kompetens!
När vi skickat alla chefer på kurs och det inte sker någon utveckling, vad gör vi då? Vi är varandras arbetsmiljö!
Vad gör jag för att utveckla min chef? Hur gör jag min omgivning medveten om mina önskningar och behov?

Hur möter jag människor som krånglar!
Att hantera olikheter.  Att ha Krismöte innan det är kris.
Att klargöra och tydliggöra vilka ramar som gäller.

Från ord till handling!
 Det är bara när vi reflekterar som vi utvecklas.
Hur skapar vi vardagsreflektionen enkelt?

All utbildning, föreläsning och teamutveckling skräddarsys utifrån era behov.

Kontakta oss:

Ring: 0733712701

Maila: anders@vardegrundsfabriken.se

Samarbetspartner:

http://athenas.se/

www.myspeakers.se

www.talarpoolen.se

www.talkingminds.se