Utbildning och föreläsning


Syftet med all verksamhet är att skickliggöra och utveckla personalen för att få nöjdare kunder och bättre resultat. Människor som mår bra, presterar bra.

Skickliggöra erbjuder:

1. Organisationsutveckling
    Ledningsgrupper, team- och ledarutveckling

2. Coachning
    Ledare och medarbetare

3. Föreläsning
    Exempel på föreläsningsämnen:

Tänk om samarbete inte är ett alternativ utan en förutsättning
Att skickliggöra varandra på riktigt. Att lyfta fram driv, kraft och ansvar fullt ut. Att verkligen gå från Ord till Handling. Viktigt på riktigt.
Så skapar ni ett klimat där människor lyfter varandra?

– Vi arbetar mål och värderingsstyrt, vi går inte bara till jobbet!
Ta fram kraften i att jobba långsiktigt med de grundläggande och viktigaste utmaningarna. Att bygga en feedbackkultur som gäller. Så skapar ni en trovärdig organisation!

-Tillitsfulla organisationer presterar bättre!
En lustfylld och tydlig presentation av olika forskare inom tillit och medkänsla. Att skapa en modig organisation genom trovärdiga handlingar. Vad gör jag för att utveckla mina medarbetare? Hur gör jag min omgivning medveten om mina önskningar och behov?

– Skillnad mellan kunskap och kompetens!
När vi skickat alla chefer på kurs och det inte sker någon utveckling, vad gör vi då? Att skapa medvetenhet om våra tankar för att möjliggöra utveckling. När någon säger JA men gör något annat.

– Krismöte innan det är kris!
Att klargöra och tydliggöra vilka ramar som gäller. Att möta och hantera olikheter. Så skapas ramkompetens! En föreläsning om hur ni kan skapa vardagsreflektionen enkelt.  Det vi tränar på växer, så vad tränar du på?

All utbildning, föreläsning och teamutveckling skräddarsys utifrån era behov. Ring på 0733-712 701

En föreläsning från Talarnas fem i rad: