Det beror på

När du kör in i en rondell så har de som är inne i cirkulationsplatsen företräde.

Hur vet du om det är läge att köra in? Hur långt innan är perfekt?

Svaret är: Det beror på.

Anpassa farten utifrån omständigheterna står det i körkortsboken.

Det är många parametrar som spelar roll.  Är det snö, köer, däckens kvalitet, andra bilars hastighet, körstil och avstånd?

Detta spel pågår varje gång bilar möts i en rondell.

När är det läge att gasa eller bromsa? Det beror på.


På ett liknande sätt är varje enskilt möte. När ska jag kliva in, när ska jag avvakta och när ska jag fråga vad någon annan tänker innan jag berättar mina tankar.

Det är många parametrar som spelar roll.  Är alla mentalt närvarande, är det ett ljust rum, hur är situationerna i omvärlden, fungerade kaffemaskinen, har vi tillit i gruppen, vet vi syftet med mötet och är rätt människor på plats?
När är det läge att gasa eller bromsa? Det beror på.

På liknande sätt är många parametrar som spelar roll hur vi ska vara som ledare och medarbetare.  Ofta kraftigt förskönande, idealiserade och förenklade bilder av perfekta ögonblick lyfts fram. Dessa strålande memoarer om den ”store ledaren” som fattade alla dessa magiska beslut, i exakt rätt ögonblick och hur allt blev ”fantastiskt”.

Bakom dessa skönmålande bilder är livet många gånger fyllt av komplexitet. Det som fungerade i en situation, i ett ögonblick med en specifik grupp, fungerar inte i nästa.

Precis som i rondellen så spelar det roll hur du kör men du är inte ensam. Vi kan lägga ut en bild på en perfekt situation på internet. Det är ändå en helt ny utmaning med helt andra förutsättningar i nästa möte. När ska vi bromsa och när ska vi gasa?

Det beror på.

Dessutom har en del av oss en förmåga att fastna i rondellen och kör varv efter varv utan att välja någon avfartsväg. När ska man svänga? Det beror på.