Att chefen kallar dig för geni behöver inte vara av godo för din prestation

Att chefen kallar dig för geni behöver inte vara av godo för din prestation. I en ny avhandling från Karolinska institutet konstaterar Alva Appelgren vid institutionen för klinisk neurovetenskap, att vi reagerar olika beroende på vilken typ av feedback vi får.

Försökspersoner fick genomföra en inlärningsuppgift, vid det ena tillfället fick de höra ”du valde rätt” när de lyckades, vid det andra tillfället fick de i stället höra ”du är smart”

– De blev mer osäkra på sin förmåga när det fick feedbacken ”du är smart”. Sedan rapporterade de att de kände sig mer stressade och var mindre motiverade att fortsätta med uppgiften när de fick höra ”du är smart” när vi jämförde det med ”du valde rätt”.

En magnetkamera användes för att studera hjärnaktiviteten hos försökspersonerna. När de fick höra att de var smarta blev de mer stressade och mindre benägna att fortsätta med uppgiften. Det fanns en ökad aktivitet i delar av hjärnan som kopplas till självreflektion och osäkerhet på den egna förmågan, personerna blev mer stressade och utförde uppgiften något sämre när de fick höra att de var smarta jämfört med när de fick höra att de hade rätt.

Det här tyder på att vi omedelbart reagerar på olika typer av feedback. Studien gjordes på 20 personer, nu behövs mer forskning för att vi ska förstå hur vi reagerar på andras omdömen.

Men Alva Appelgren tycker att det finns anledning för till exempel chefer och lärare att tänka till en extra gång innan man ger omdömen om någons personlighet, det verkar mer effektivt att ge beröm om själva insatsen.

– Speciellt när det handlar om kritik säger man inte att någon är en idiot och då kanske man inte heller ska säga att någon är ett geni utan snarare: ”Vad var det som jag gjorde som jag gjorde bra och hur kan jag göra något annorlunda så att det blir bättre.”

Moa Soltanian Magnusson
vet@sverigesradio.se

Mer om feedback i Kropp & Själ klockan 10.03

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6276821