Att skapa en riktig värdegrund.

Vad innebär värdegrundsarbete? Vilka verktyg kan man använda för att säkerställa att man är på rätt väg? Och varför är det viktigt att arbeta med sina och organisationens värderingar.

Att skapa en värdegrund handlar om att skapa ramar för att hantera olikheter. Att jämna ut maktbalansen så att fler kan och vågar uttrycka åsikter som påverkar helheten och hållbarheten.

Att förstå att det är en konstant pågående process som ständigt behöver justeras med återkoppling i allt, stort som smått.

Vikten av perspektiv

Värderingsstyrt ledarskap handlar om att kunna ta olika perspektiv.  Att samtidigt som ”man” är inne och jobbar klara av att växla och ta ett META-perspektiv och zooma ut.  

Den övergripande kontrollfrågan blir:  
Om vi gör som vi gör just nu kommer vi dit vi vill och
på vilket sätt ska vi arbeta och bemöta varandra under resan?

En liknelse skulle kunna vara äppelodlarna som ser till hållbarheten och helheten för att få fina skördar år efter år. Om vi gödslar, vattnar, beskär, plockar, säljer och transporterar på det här sättet – blir det hållbart över tid?

En del bolag sätter ihop en värdegrund och skriver några snygga värdeord på en tavla. De är så sugna och upptagna av att sälja sina äpplen, så att de missar att sköta om trädets rötter. 

De optimerar framtagandet av äppellådor, kundsystem, säljbonusar och kampanjer. De tillåter vissa personer att köra egna race på bekostnad av andras välbefinnande.

Styrkan – och svagheten- i normer

Organisationerna inför system enligt de senaste managementteorierna som optimerar produktionen. Människor som ifrågasätter betraktas som bakåtsträvare och gnällspikar. 

De personer som uppmärksammar missförhållanden, som enligt vissa riskerar att äventyra hela företagets existens, behöver få bli hjältar. De som kör egna race och genar i kurvorna för egen vinning skull behöver bemötas och justeras, just för att de riskerar helheten och andras hälsa.

Om man accepterar undantag utan att förklara varför skapas lätt en norm där människor börjar fundera: ” – Om det var tillåtet att göra så där, även fast vi sagt att vi inte ska göra så, vad är det då mer som inte heller gäller?”

Värdegrundsarbete är inte ett projekt

Värdegrundsarbete handlar om en ständigt pågående process i de många små handlingarna. Kulturen skapas av allt vi tillåter och allt som vi inte tillåter i organisationen. De företag som tror att det är ett projekt missar själva syftet med värdegrundsarbetet. Jobbet med värderingarna är inte tidsbegränsat utan konstant pågående och nyskapas genom summan av alla våra handlingar.

Vi ska sälja äpplen som många andra MEN vi ska arbeta på ett visst sätt rakt igenom hela verksamheten för att skapa hållbarhet över tid.

Om vi vill ta del av kunskapens frukt, bygger det på ett tänkande präglat av långsiktighet och hållbarhet. Hela systemet behöver fungera. Allt vi gör – och allt vi inte gör – spelar roll.