Buzzwords, vad är inte buzzwords?

Här är min kommentar på artikeln om ”arbetslivets värsta klyschor” i dn.se från den 7 november läs artikeln på dn.se under ekonomi/jobb-karriar (länkningen var förbjuden) Jag anser att allt vi människor gör, tolkar vi utifrån våra egna ”sanningar” om hur världen är eller borde vara. Det innebär att när jag hör ett ord eller begrepp så tolkar någon det som buzzword och någon annan det som helt avgörande. Jag tycker att artikeln i DN säger lika mycket om artikelförfattarna i DN som om buzzwords. Med vilken rätt kan författarna ”berätta sanningen” om hur ord används och värderas? Är det en universell sanning? Eller bara ett allmänt tyckande? I mina tankar är det en stor skillnad mellan att säga ”så är det” och ”jag tycker att det är så här”. För mig är en stabil värdegrund helt avgörande för att lyckas skapa en hållbar organisation. Att fråga sig själv och andra: Vad är viktigt? Vad är viktigast? Och utifrån det agera, existera och bygga hållbara relationer. Om sedan någon så kallad expert kallar det ”buzzword” för att de mött någon som inte ”tog bokstäverna på allvar” så är det tråkigt men ingen sanning för alla människor. Vilka ord är inte buzzwords i så fall? Och vem bestämmer det? Eller som Shakespeare skrev i Romeo och Julia: ”Vad är ett blott namn? Skulle inte den blomma som vi känner som ros dofta ack så ljuvligt med ett annat namn?”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *