De två bästa väljer lag

De två bästa väljer lag. -Jag tar Christer. Säger den långe med en självsäker min. 
-Jag tar Kent. Säger den kraftige, samtidigt som han rapar.

När alla är valda sitter Timmy och Jonas kvar på bänken.

 -Ni får krafset! säger Christer och vänder sig om och går mot målburen.

Det är ett mummel i klassen när Britta delar ut kort till några utvalda. De som är bjudna på festen. Det visar sig att det är alla tjejerna i klassen förutom Lotta.

Fackmötet går mot sitt slut. -Övriga frågor? Säger Birger, frågande.

-Ismail räcker upp handen. -Jaa, vad har du på lilla hjärtat då? Frågar Birger med ett leende.

Övriga gruppen skrattar till. Ismail börjar nervöst att prata. – Jag tycker att vi ska…Då blir han avbruten av Stefan. -Åh, börja inte nu igen, du tycker och tycker, och tycker, Kan vi inte ta en bira nu istället! -Ja! Svarar Anette och så avslutar Birger mötet genom att säga till Ismail med hög röst: 
-Du får tycka till på nästa möte istället.

Rädslan för att bli avvisad kan vara en mycket stark och negativ känsla som kan påverka en persons mentala hälsa och välbefinnande. Det handlar om att känna sig utesluten eller att inte vara tillräcklig eller accepterad av andra människor. Denna rädsla kan uppstå i många olika situationer, till exempel när man söker jobb, när man träffar nya människor eller när man är i en romantisk relation.

Symptomen på rädsla för att bli avvisad kan variera från person till person, men vanligtvis inkluderar det en ökad hjärtfrekvens, känsla av ångest, stress, oro och självtvivel. Personer som lider av rädsla för att bli avvisade kan också undvika sociala situationer eller relationer helt och hållet för att undvika att känna sig avvisade.

Denna rädsla kan ha sitt ursprung i tidigare negativa erfarenheter av avvisning eller bristande acceptans från andra.

Du har ingen aning om vad andra varit med om eller går igenom i sina liv.

-Var mer nyfiken och mindre dömande.

-Leta efter den andres intention med sitt beteende. 
(Du behöver inte gilla, hålla med eller applådera när någon säger något. 
Försök bara att förstå.)

-Tänk snällt och var snäll så ofta du kan.