Det är människor som fungerar.

 

Företagskultur är lika mycket vad vi uppmuntrar, som vad vi tillåter.

 

#Metoo har skakat om företag och branscher ordentligt. Tack och lov för det!

En del av de organisationer som har skapat en ”pappersvärdegrund” har fått uppleva stora problem med sin trovärdighet.

Att se mellan fingrarna, blunda eller helt enkelt tro att ”det blåser undan” har visat sig vara en icke hållbar strategi.

Information om missförhållanden sprids blixtsnabbt i dag och det innebär att företag behöver mer än någonsin leva sina värderingar. Att släppa igenom övergrepp, mobbing eller andra beteenden utanför de överenskomna ramarna är ett tydligt tecken på svagt ledarskap.

Berg av dokument

Det skapas policys, mångfaldsstrategier och normkritiska dokument i mängder, runt om i Sverige i dag. Det genomförs så kallade ”värdegrundsarbeten” och det utbildas ledare för mångmiljonbelopp, i mängder av organisationer och företag.

Ändå rasar #metoo som en lavin rakt igenom alla utbildningspärmar, diplom och ”snygga” skrivelser”

 

Några har försökt att lösa de akuta problemen genom att ge någon ”stjärna” kicken för att visa handlingskraft.  Det är samma ledare och styrelser som ”tillåtit” dessa missförhållanden. Om det finns glapp mellan ord och handling krävs ett annat ledarskap för att visa vägen.

För det finns så många fler områden som väntar på att utmanas. Hur många organisationer har klart för sig vilken lagstiftning som gäller t.ex. inom det breda området ”mångfald”.

http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Mangfald/

Om inte är det verkligen dags att starta nu!
Om ni tillåter någon att agera utanför det ni bestämt eller än värre, långt ut i gråzonen rent lagligt, är det inte en fråga OM utan NÄR ni blir tvungna att agera.

 

Det krävs långsiktighet för att lyckas.

Att göra ett genomarbetat och ordentligt förankrat värdegrundsarbete kräver en insats mer än en kickoff med en rolig eller informativ föreläsare.
Jag har mött flera organisationer och företag där det bara varit ”snygga” ord framtagna av en ledningsgrupp med stöd av en inhyrd konsult. Därefter något halvhjärtat grupparbete med övriga i personalgruppen för att skapa någon form av ”delaktighet”.

 

Det är dömt att misslyckas.

För om inte ni lever utifrån era värderingar hela vägen och är tydliga med era ramar, så är det tyvärr dessa undantag som blir normen.

Värderingsledarskap

Det krävs att högsta ledningen lever och helhjärtat står upp för den livslånga processen i handling!

Allt ni gör och allt ni inte gör skapar organisationskulturen. Det gör dessutom att varje liten handling från varje enskild medarbetare styr och utvecklar kulturen på bolaget. På vilket sätt pratar personalen om sin arbetsplats, när de är utanför arbetet? Vad säger er omvärld om er?

Är ni redo för 2018? 

Varmt välkommen att ta en kontakt för ett möte där vi pratar igenom den långvariga effekten av jobbet och vad som krävs av er för att verkligen lyckas. Kom ihåg att:  ”Det är människor som fungerar”

Om du är nyfiken på vara kunder sagt om våra arbete och föreläsningar kan du klicka på länken http://värdegrundsfabriken.se/kunder/referenser/

Anders Lundin

0733712701

http://värdegrundsfabriken.se/kontakt-2/

 

 

 

 

 

Här följer en checklista för värdegrundsarbeten:

 1. Varför finns ni till? Vad vill ni uppnå? Hur vet ni om ni lyckats? Vilken effekt önskas?
 2. Bestäm hur ni vill möta/bemöta varandra på vägen mot det ni vill uppnå. Beskriv och tydliggör. Skilj på värderingar, intentioner och beteenden.
  Vilka beteenden leder till intentionerna och hur ska vi jobba, på vilket sätt ska vi vara mot varandra? (förhållningssätt/värderingsstyrt arbetssätt)
 3. Involvera alla i processen. Prata redan från början om:
  Hur får vi in nyanställda så att de blir en del av processen?
 4. Topmanagement måste ”äga” värdegrundsprocessen. Gå före och visa vägen. Ledare är föredömen.
 5. Om ni av någon anledning gör avsteg från värderingarna – Förklara varför direkt. Be trovärdigt om ursäkt och justera avvikelsen så snart som möjligt och kommunicera att så skett. Följ konsekvent upp att det ni sagt håller.
 6. Utvärdera, reflektera, samtala, diskutera, skapa dialog, ha krismöte innan det är kris.
  Ställ frågor som:
  -Hur gör vi om det uppstår tokigheter?
  -Hur gör vi om någon i gruppen inte gör det vi bestämt?
  -Hur bibehåller vi lusten att jobba?
  -Det vi gör just nu, leder det till det vi vill uppnå?
  -Är alla med och vet de om sin roll och vad som de förväntas bidra med?
 7. Sätt en feedbackram runt hela verksamheten: Om någon upptäcker något som den ”tror” är utanför våra värderingar: Säg till direkt!
  Om någon säger något till dig, utgå att den gör det för att den personen vill att vi ska lyckas. Att den vill säkerställa att vi gör som vi bestämt och svara därför: -Tack!
 8. Skilj på misstag och fusk. Ibland missar vi att lyckas. Fusk är något annat, det är ett medvetet val.
 9. Leta efter det goda i processerna och förstärk de beteenden som ni kommit överens om! Skapa goda tillstånd.Må bra och trivs tillsammans, skratta ihop så ofta ni kan. Se, lyssna och bekräfta varandra.
 10. Hjälp och påminn varandra om att det är en ständigt pågående process med levande individer och inget projekt. Värderingar är skapade av människor av kött och blod med fel och brister, Det finns inga ”Übermench”. Vi ”missar att lyckas” ibland. Därför behöver vi ta hjälp av varandra.

Vi behöver spela tillsammans och inte bara vara på banan samtidigt.

Det är människor som fungerar”

 

Om du är nyfiken på vara kunder sagt om våra arbete och föreläsningar kan du klicka på länken http://värdegrundsfabriken.se/kunder/referenser/