”I natt jag drömde

”I natt jag drömde,

något som jag aldrig drömt förut.

Jag drömde det var fred på jord, och alla krig var slut.”

 

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål till år 2030.

 1. Ingen fattigdom
 2. Ingen hunger
 3. Hälsa och välbefinnande
 4. God utbildning för alla
 5. Jämställdhet
 6. Rent vatten och sanitet
 7. Hållbar energi för alla
 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 9. Hållbar industri. Innovationer och infrastruktur
 10. Minskad ojämlikhet
 11. Hållbara städer och samhällen
 12. Hållbar konsumtion och produktion
 13. Bekämpa klimatförändringen
 14. Hav och marina resurser
 15. Ekologisk och biologisk mångfald
 16. Fredliga inkluderande samhällen
 17. Genomförande och globalt partnerskap.

 

Utopier säger många.  Naivt, orimligt och bara blåögt säger andra.
Några pratar sig varma för målen och väljer sedan annorlunda i sina handlingar.

Vi står inför ett val i höst. Du väljer de som du vill ska representera din syn på framtiden. Din syn på människan. Din syn på livet. Låt inte slumpen avgöra vilken värld vi rör oss mot.

Vilken politik kommer att ha bäst förutsättningar att röra sig mot målen?
Vilken politik kommer att avlägsna sig från den?

Vi lever på klotet med alla dess utmaningar och problem men vi sitter ihop.
Vi sitter bildligt talat i samma båt.
De stora frågorna blir:
Om inte jag gör något, vem ska då göra något?
Om inte jag gör något nu så när ska jag göra något?

Vi behöver tänka så mycket större än Sverige. Lyfta blicken och inse att vi är dom som har möjligheter för att vi lever i ett rikt och mycket fredligt land.
Inte ställa människor, grupper mot varandra genom att elda på med enkla populistiska utspel.

När du lägger din röst ställ dig då frågan:

Leder denna politiken till en hållbar framtid?

För om vi tappar hoppet, vilken värld väntar i morgon?

”I natt jag drömde något som jag aldrig drömt förut.

Jag drömde det var fred på jord och alla krig var slut…”