Modiga medarbetare skapar bättre resultat!

Modiga medarbetare skapar bättre resultat!
Mod handlar om att våga

Mod att våga ta emot åsikter
Mod att säga vad man tänker oavsett vem man ska tilltala.
Mod att förändra och utvecklas
Mod att möta de svåra och tuffa frågorna från medarbetarna och kunderna.
Mod att fråga och arbeta med frågorna:
Varför är jag här?
Varför är jag kvar?
Mod att vara trovärdig

Mod handlar också om att utmana den kultur som finns på en arbetsplats, inte för att vara ”tvär” utan för att utveckla.
Kulturen finns alltid oavsett om den skapats medvetet eller kommit till av en slump.
En kultur visar sig bland annat i jargongen – och jargongen påverkar människors prestation. Skillnaden ligger i hur vi tilltalar och möter varandra.
Mod handlar om att lyssna för att förstå istället för att replikera.

Ibland finns en kultur eller jargong som begränsar människor istället för att utveckla dem. Då krävs mod för att förändra.