Naiv och blåögd?

Jag vet att Putin, Trump och Le Pen är i ljuset och plockar enkla poänger med en retorik som söndrar och skapar motsättningar. Jag läser om IS, terrorism och hat mellan grupper som skrämmer, sliter sönder och förstör.

Kanske är jag naiv, blåögd och hopplöst optimistisk när jag ändå vill tro på människans förmåga att överleva och att vägen dit byggs inte på krig. Gandhi uttryckte det så väl när han sa att ”Ett öga för ett öga, gör hela världen blind”.

Vi behöver arbeta med fördelning av jordens resurser, ny teknologi, flickors rätt till skola och utbildning, mikrolån, infrastruktur, möten/träffar mellan kulturer, möta upp hatet med kärlek, frihandelsavtal, jämställdhet, långsiktiga hållbara beslut, demokrati, ekologisk grund, skuldavskrivningar och mycket mycket mer. 

Vi behöver framför allt påminna oss om historien och hur människor som Hitler, Stalin och Mussolini med flera tog makten. Demokrati och grundlagar har byggts upp under lång tid, lager på lager. Det finns givetvis en tröghet och ineffektivitet i systemen men vad är alternativet?

Jag tänker jobba med upplysning och vetenskap istället för populism. En liten handling i taget, ett samtal eller en varm kram till någon som slutat att hoppas.

Hänger du på?