Paradoxer

Den som pratar högst är inte med automatik smartast.

Den som pratar först har inte med automatik bästa lösningen.

Den som ropar om mer struktur är inte alltid den med bäst ordningssinne.

Den som kommer med ”enkla och självklara” lösningar visar sig inte alltid 
vara så enkla och självklara.

Den som oftast ber om ursäkt är kanske inte den som verkligen ber om förlåtelse.

Den som pratar om mångfald är kanske den som är mest enfaldig.

Den som vill ha flexibilitet är kanske den mest förändringsobenägna.

Den som påpekar syfte är inte alltid den som själv vet varför den deltar.

Den som ställer flest frågor är inte alltid den som är mest intresserad.

Den som påpekar policys mest är kanske den som oftast är utanför ramarna.

Den som säger ”Vi har inga problem” är ibland den med flest problem.

Den som säger ”Vi har högt i tak här” kanske egentligen menar 
”Så länge som alla tycker som jag.”

Den som pratar om att motverka mobbing är kanske den med 

de giftigaste kommentarerna.

Den som pratar om rak kommunikation kan ibland vara den som pratar mest skit.