Upplyftande feedback

CHPS AB och Per-Olov ”Tjolle” Ström och Anders Lundin på Värdegrundsfabriken har tillsammans med Bilias ledning genomfört ett stort ledarvärdegrundsarbete inom företaget. Detta har bidragit till att vi utvecklat företagets ledarskap och fått in nya dimensioner i  vårt ”ledarskapstänk”. Vi kan också se ett samband i  förbättringar i  företagets prestationer  i form av  lönsamhet, kundtillfredställelse och nöjda medarbetare. Utmaningen vi nu har är att få vårt värdegrundsarbete att leva över tid.
 
En mycket bra utbildning både ur företagskulturellt och ledarskapsmässigt hänseende !
HR Chef, Bilia. Tomas Gustavsson