Vad vet du?

Vad vet du?

Vad tolkar du?

Beteenden är det som sägs eller görs. Det skiljer sig emot tolkningarna av vad som ligger bakom med ett beteende. Exempelvis när du upplever att någon är nervös, ställ dig själv frågan: – Vad är det jag tolkar som nervöst?

Hen är röd om kinden, rösten hackar och hen rör armarna fort.

Fundera på om det finns andra orsaker till beteendet än du kanske i första ögonblicket tror:

Hen har kanske varit ute i solen, fryser och kanske försöker få upp värmen genom att röra på sig.

Vad är det du vet och vad är det du tror? Säkerställ genom att sortera upp dina intryck. Vilken information kommer från utsidan och vilken kommer från dina egna tankar?