Var vikingarna ”dumma i huvudet”?

Vilken kunskap som var sann förr skiljer sig från den som är sann idag. Vad bygger du själv din kunskap på – och hur kommer det att värderas i framtiden? Anders Lundin, expert inom kommunikation och värderingar reflekterar över hur sanningar skapas och varför. 

Åska uppstår när guden Tor blir arg. Då åker han runt på sin vagn bland molnen och slår med sin hammare. Hur kunde vikingarna vara så dumma att tro att det var Tor? 

Idag vet  vi att åska oftast bildas i kraftiga bymoln. I molnen råder starka uppvindar som växer snabbt på höjden. När molnet växer uppstår en separation av elektriska laddningar så att den nedre delen av molnet blir mest negativt laddad och den övre delen positivt laddad. 

När 1000 år har förflutit kan vi skratta åt dåtidens tokiga förklaringsmodeller. Allt är så enkelt när man kan eller vet hur saker och ting hänger ihop.

Vikten av att skapa sanna förklaringsmodeller

Det finns människor som blivit hånade av sin samtid för sina observationer och slutsatser. Framför allt när de ifrågasatt samtidens ”sanningar”. Någon eller något har oftast blivit hotat av den nya kunskapen. Därför blir det extra viktigt att den vetenskapliga teorin får råda. Det vill säga att få fram belägg för att kunna hävda något. Att skapa en hypotes, testa i experiment eller undersökningar, beskriva och redovisa sina fakta, så att det går att upprepa testen igen.

Det är också viktigt att forskarna kritiskt granskar sin egen forskning och uttrycker sina tankar om troliga slutsatser.  Allt för att underlätta för framtida  studier. Om flera olika observationer eller hypoteser bekräftar grundhypotesen kan den i förlängningen bli verifierad och bli en allmänt accepterad sanning. Då skapas den mest troliga förklaringsmodellen. 

Tidsmaskinen in i framtiden

Vilka av dagens förklaringsmodeller kommer människor att skratta åt om 1000 år? Och vilka kommer att vara kvar? Zooma ut och fundera inom områden som hur vi organiserade våra samhällen, hur vi fördelade makt, hur vi hanterade vår miljö, hur vi sorterade upp människor på olika sätt, hur vi tänkte och hur vi handlade. Hur våra ledare fick sin position, vilken typ av människosyn som rådde och hur medarbetarskapet utvecklades.

Med tanke på åskan; ännu vet man inte hur separationen av de elektriska laddningarna går till. Den mest troliga förklaringsmodellen är att moln/regndroppar och snöflingor rör sig i molnet med olika hastigheter. Forskning pågår för att mer exakt få reda på, hur åskan verkligen uppstår. Alltså finns det saker vi inte vet allt om idag. 

Vad bygger du din kunskap på? Vad består den kunskapen av? Och kommer vårt och ditt sätt att tänka vara kvar om 1000 år? Hur vet du, det du vet? Tänk om du sprider sanningar med din ”hammare” som gör att framtiden kommer att benämna dig som ”Tor”…

Vilken kunskap som var sann förr skiljer sig från den som är sann idag. Vad bygger du själv din kunskap på – och hur kommer det att värderas i framtiden? Anders Lundin, expert inom kommunikation och värderingar reflekterar över hur sanningar skapas och varför. 

Åska uppstår när guden Tor blir arg. Då åker han runt på sin vagn bland molnen och slår med sin hammare. Hur kunde vikingarna vara så dumma att tro att det var Tor? 

Idag vet  vi att åska oftast bildas i kraftiga bymoln. I molnen råder starka uppvindar som växer snabbt på höjden. När molnet växer uppstår en separation av elektriska laddningar så att den nedre delen av molnet blir mest negativt laddad och den övre delen positivt laddad. 

När 1000 år har förflutit kan vi skratta åt dåtidens tokiga förklaringsmodeller. Allt är så enkelt när man kan eller vet hur saker och ting hänger ihop.

Vikten av att skapa sanna förklaringsmodeller

Det finns människor som blivit hånade av sin samtid för sina observationer och slutsatser. Framför allt när de ifrågasatt samtidens ”sanningar”. Någon eller något har oftast blivit hotat av den nya kunskapen. Därför blir det extra viktigt att den vetenskapliga teorin får råda. Det vill säga att få fram belägg för att kunna hävda något. Att skapa en hypotes, testa i experiment eller undersökningar, beskriva och redovisa sina fakta, så att det går att upprepa testen igen.

Det är också viktigt att forskarna kritiskt granskar sin egen forskning och uttrycker sina tankar om troliga slutsatser.  Allt för att underlätta för framtida  studier. Om flera olika observationer eller hypoteser bekräftar grundhypotesen kan den i förlängningen bli verifierad och bli en allmänt accepterad sanning. Då skapas den mest troliga förklaringsmodellen. 

Tidsmaskinen in i framtiden

Vilka av dagens förklaringsmodeller kommer människor att skratta åt om 1000 år? Och vilka kommer att vara kvar? Zooma ut och fundera inom områden som hur vi organiserade våra samhällen, hur vi fördelade makt, hur vi hanterade vår miljö, hur vi sorterade upp människor på olika sätt, hur vi tänkte och hur vi handlade. Hur våra ledare fick sin position, vilken typ av människosyn som rådde och hur medarbetarskapet utvecklades.

Med tanke på åskan; ännu vet man inte hur separationen av de elektriska laddningarna går till. Den mest troliga förklaringsmodellen är att moln/regndroppar och snöflingor rör sig i molnet med olika hastigheter. Forskning pågår för att mer exakt få reda på, hur åskan verkligen uppstår. Alltså finns det saker vi inte vet allt om idag. 

Vad bygger du din kunskap på? Vad består den kunskapen av? Och kommer vårt och ditt sätt att tänka vara kvar om 1000 år? Hur vet du, det du vet? Tänk om du sprider sanningar med din ”hammare” som gör att framtiden kommer att benämna dig som ”Tor”…