Modiga medarbetare skapar bättre resultat!

Modiga medarbetare skapar bättre resultat!
Mod handlar om att våga

Mod att våga ta emot åsikter
Mod att säga vad man tänker oavsett vem man ska tilltala.
Mod att förändra och utvecklas
Mod att möta de svåra och tuffa frågorna från medarbetarna och kunderna.
Mod att fråga och arbeta med frågan: Varför är jag här?
Mod att vara trovärdig
Mod handlar också om att utmana den kultur som finns på en arbetsplats. Inte för att utmana i sig utan bara för att utveckla och förfina.

Kulturen finns alltid oavsett om den skapats medvetet eller kommit till av en slump.
En kultur visar sig bland annat i jargongen – och jargongen påverkar människors prestation. Skillnaden ligger i hur vi tilltalar och möter varandra.

Ibland finns en kultur eller jargong som begränsar människor istället för att utveckla dem. Då krävs mod för att förändra.
Hur gör du för att skapa eller utveckla din jargong – mot en kultur som leder till hållbara resultat.
Strävar du efter att stötta andra att bli modiga?

Har du tillräckligt med mod för att våga fatta beslut?

Mod handlar om att våga.