Enligt mig har #metoo kampanjen

Enligt mig har #metoo kampanjen haft en enorm effekt på att uppmärksamma svagheten i alla vackra ord och värdegrundsdokument. Uttalanden av chefer och presstalesmän om ”att de borde agerat annorlunda men nu ska vi verkligen ta tag i problemen”.
De sparkar någon eller några för att visa handlingskraft. Den stora frågan är: Vad händer från nu och framåt när rubrikerna och kampanjen #metoo ”lagt sig”?

 

Så mycket tid, kraft och pengar har lagts på att ta fram policys, ledarskapsprogram och göra olika typer av klassificeringar av människor. När arbetet är ”klart” så har det skapats en pärm med värdegrunder, färgkodningar eller några snygga posters att hänga upp. Konsulter springer runt på företagen. De föreläser, gör tester och skapar massa material utifrån de senaste managementmodellerna. Säkert med de bästa ansatser och intentioner men den stora avgörande frågan blir till sist: Vilken effekt har arbetet i den verkliga vardagen?

VD, ledningsgrupp och HR kan andas ut, sätta en check i boxen över att ha tagit fram en värdegrund och bemötandekod och återgå till vardagen utan att vilja ta in eller på riktigt förstå att det handlar om en ständigt levande och utvecklande process, inget projekt.

 

När värderingarna testas i verkligheten så visas företagets/organisationens trovärdighet direkt. Om någon ”stjärna” får agera utifrån egna normer utan att bli bemött skapas en helt annan ”företagskultur” än den avsedda. En del personer behöver påminnas, upplysas eller rättas till för att få dom att agera utifrån de gemensamma bemötandekoderna. Om inte förflyttas normen direkt och några i gruppen börjar tänka: Om inte det där vi bestämde gällde för ”stjärnan”, vad är det mer som inte heller gäller?

Värderingarna är bland annat till för att skapa en trygghetsram när vi tycker olika. De skapar en möjlighet att ha konflikt för att sedan kunna reparera relationen igen. Trovärdiga värderingarna möjliggör att få fram modiga medarbetare som vågar reagera på tokigheter.

”Att jag kan tycka olika i en fråga utan att riskera att bli utfryst dagen efter”.

 

Ibland möter jag människor som inte gillar ramar, ”ramar begränsar” säger de ofta.
Då tänker jag vad skulle hända om vi inte hade ramar? Ta trafiken som exempel. Varför vågar jag möta någon i 70 km/h på en landsväg när det är bara en meter mellan bilarna? Jag litar på att den andre också kör högertrafik. Vad händer med mig om jag börjar tvivla? Jag släpper gasen, kanske till och med kör av vägen och stannar. Jag blir osäker på att köra vidare. Då går en del av min energi till att fundera på om ramarna gäller, istället för att koncentrera mig på att köra dit jag ska. Jag blir mindre kreativ om jag är ”livrädd” i varje möte än om jag törs lita på ramarna gäller.

Då brukar de som inte gillar ramar svara med frågan: -Hur gör du då om det ligger en människa på vägbanan?  I så fall behöver jag göra avsteg och tvärnita eller köra upp på trottoaren men då blir det helt avgörande att vi pratar om varför jag körde som jag gjorde, för att återskapa förtroendet.

 

En trovärdig värderingsstyrd organisation som förstår hur allt sitter ihop, letar efter avvikelser, medvetandegör och utvecklas ständigt vidare utifrån devisen:
Att allt du gör, allt du inte gör spelar roll.

Här kommer en checklista för värdegrundsarbeten:

1. Varför finns ni till? Vad vill ni uppnå? Hur vet ni om ni lyckats?

2. Bestäm hur ni vill möta/bemöta varandra på vägen mot det ni vill uppnå.Beskriv och tydliggör. Skilj på värderingar, intentioner och beteenden.
Vilka beteenden leder till intentionerna och hur ska vi jobba, på vilket sätt ska vi vara mot varandra? (förhållningssätt/värderingsstyrt arbetssätt)

3. Involvera alla i processen. Prata redan från början om:
Hur får vi in nyanställda så att de blir en del av processen?

4. Topmanagement måste ”äga” värdegrundsprocessen. Gå före och visa vägen. Ledare är föredömen.

5. Om ni av någon anledning gör avsteg från värderingarna – Förklara varför direkt. Be trovärdigt om ursäkt och justera avvikelsen så snart som möjligt och kommunicera att så skett. Följ konsekvent upp att det ni sagt håller.

6. Utvärdera, reflektera, samtala, diskutera, skapa dialog, ha krismöte innan det är kris.
Ställ frågor som:
-Hur gör vi om det uppstår tokigheter?
-Hur gör vi om någon i gruppen inte gör det vi bestämt?
-Hur bibehåller vi lusten att jobba?
-Det vi gör just nu, leder det till det vi vill uppnå?
-Är alla med och vet de om sin roll och vad som de förväntas bidra med?

7. Sätt en feedbackram runt hela verksamheten: Om någon upptäcker något som den ”tror” är utanför våra värderingar: Säg till direkt!
Om någon säger något till dig, utgå att den gör det för att den personen vill att vi ska lyckas. Att den vill säkerställa att vi gör som vi bestämt och svara därför: -Tack!

8. Skilj på misstag och fusk. Ibland missar vi att lyckas. Fusk är något annat, det är ett medvetet val.

9. Leta efter det goda i processerna och förstärk de beteenden som ni kommit överens om! Skapa goda tillstånd. Må bra och trivs tillsammans, skratta ihop så ofta ni kan.Se, lyssna och bekräfta varandra.

10. Hjälp och påminn varandra om att det är en ständigt pågående process med levande individer och inget projekt. Värderingar är skapade av människor av kött och blod med fel och brister, Det finns inga ”Übermench”. Vi ”missar att lyckas” ibland. Därför behöver vi ta hjälp av varandra.
Vi behöver spela tillsammans och inte bara vara på banan samtidigt.

 

 

En slutlig reflektion:
Ibland har jag trott att saker och ting är isolerade företeelser ända tills att jag återigen blivit medveten om att allting sitter ihop. Vi är alla delar av ett enda gemensamt system som påverkar varandra.
För mig handlar det om att skapa miljöer där vi rör oss mot att respektera våra olikheter och kämpar för skapa ett gemensamt språkbruk för att kunna möta varandra bättre.
Inte att förväxla med att vi alla ska tycka lika MEN att fler letar efter vad den andre vill uppnå med sina tankar, istället för att bara förkasta det. ”Tänk om den andre kan lära mig något?”

 

Du påverkar din omgivning i allt du gör och i allt du inte gör.

Eller som min gode vän Charlotte Signahl brukar säga:
Du blir bättre på det du tränar på, vad tränar du på?

 

 

Lycka till!  Anders Lundin på värdegrundsfabriken

 

Vill du läsa vad våra tidigare kunder sagt om våra arbeten?

http://värdegrundsfabriken.se/kunder/referenser/