Makt.

 

Har du upplevt känslan av makt?

När du vill något, så blir det så. När du skrattar, så skrattar de andra också.
När du berättar något så uppstår lyssnande.

 

Har du upplevt känslan av maktlöshet?

När du vill något så blir det aldrig så. När du skrattar, så blir det pinsamt tyst.
När du berättar något så tar ingen notis om dig.

 

En del blir demokratisk valda och ”får” makt.

Andra hotar, lirkar och lurar till sig makt.

En del får aldrig makt.

 

En del människor vill många följa av lust och fri vilja.

Andra följer man av rädsla.

 

En del styr utifrån relation.

Andra utifrån position.

 

Vem har makt i din närhet? Varför det?

 

Vad händer över tid, med dig och andra,

om makten fortsätter att utövas på det sätt den utövas i dag?

 

Ta makten i ditt liv.
För om inte du gör det -gör någon annan det.

 

 

http://värdegrundsfabriken.se/kunder/referenser/