För att skickliggöra varandra behöver man följa några viktiga steg:

 1. Skapa en positiv och öppen arbetsmiljö där det är naturligt att ge och ta emot feedback.
 2. Lär dig att ge och ta emot konstruktiv feedback, som är specifik, objektiv och fokuserad på handlingar och inte på personen. Använda dialogen för att utvecklas och växa.
 3. Använd coachning som en metod för att hjälpa varandra att nå målen och utvecklas.
 4. Var öppen för att prova nya saker och experimentera med olika metoder för att se vad som fungerar bäst för dig och ditt team. Utvärdera för att skapa ständigt lärande.
 5. Möt och behandla misstag som en oundviklig och självklar del av att vara människa. Våga lyft ”tabbar” för att skapa lärande.
 6. Var beredd att ge tid och stöd till varandra. Bygg in en vilja att fråga, att våga be om hjälp och att få feedback.
 7. Sätt tydliga, trovärdiga mål och hjälp varandra att nå dem.
 8. Var ärlig, positiv och öppen i din kommunikation med varandra.
 9. Var inte rädd för att ge beröm och erkänna när någon har gjort en bra insats.
 10. Var medveten om att skickliggörande är en långsiktig process och ta ansvar för att det är en del av din och din teams dagliga arbete.
 11. Prata med varandra.