Tage Danielssons tankar om begrepp

Nu är det klart att det är mest praktiskt att vi använder

orden i den betydelse som vi har kommit överens om.

Det blir så besvärligt annars,

och man kan lätt bli missförstådd.

Å andra sidan är naturligtvis ingen åt sagd att

använda alla ord i överenskommen betydelse

 

– särskilt som ju varken du eller jag har fått vara

med och bestämma från början att

limpa ska heta limpa och krasse krasse.

 

Du och jag kan ju till exempel komma överens om

Att kalla en tur- och returbiljett Stockholm—Malmö

för en  åtsittande aftonklänning med svarta tofsar.

Men jag lovar dig att vi får ett helvete

i biljettluckan på Centralen.

 

Tage Danielsson