Varför är det varmare vid ekvatorn än i Sverige?

Anders Lundin

https://www.motivation.se/innehall/varfor-ar-det-varmare-vid-ekvatorn-an-i-sverige/

Skillnaden mellan att svara på något och att verkligen förstå det är milsvid.

Vid släktträffen, i lunchrummet och under ledningsgruppsmötet diskuteras det om det mesta. Åsikterna flyger och människor pratar utifrån sina känslor om vad de gillar och vad de inte tycker om. Människor, handlingar och situationer bedöms och värderas i tvärsäkra svar, inspel och kommentarer. Men förstår de verkligen det de uttalar sig om?

Varför är det varmare vid ekvatorn än i Sverige? 

Många svarar för att den ligger närmare solen.  

Varför blåser det? 

Många svarar för att jorden roterar. 

Åt vilket håll flyter Nilen? 

Många ritar en pil från Medelhavet och ned med förklaringen att vatten rinner nedåt.

Kommer du ihåg känslan i skolan när du fick en fråga som du inte kunde svara på? Eller när du svarade på en fråga och sedan fick en följdfråga där du skulle berätta hur och varför något fungerade som du sagt. Hur glasklar skillnaden var mellan att veta namnet på något och verkligen förstå något. 

Förklara hur du tänker.

Tänk om alla skulle tvingas ge en förklaring på hur de vet det som de påstår. Att komma till insikt och stå ut med det smärtsamma i att förstå att man kanske inte förstår.  

Hur ofta säger du själv eller hör någon annan säga: 

-Jag ändrar åsikt, nu förstår jag bättre.

Vilken paradox det är, att vi tror att vi faktiskt vet mycket om saker och att vi lätt kan förklara dem – när vi faktiskt inte gör det och faktiskt inte kan det. 

Vad vet vi egentligen och vad tror vi oss veta? Hur vet vi att vi vet något?

Tänk på något du har en mycket stark åsikt om och varför du tycker som du tycker.  Hur väl tror du att du skulle kunna förklara och ge relevant fakta för din ståndpunkt? 

Lär ut och sätt egna ord på fenomenet.

Richard Feynman, nobelpristagare i fysik, har gett förslaget att lära ut något för att inse kunskapsluckorna. 

”Om du vill behärska något, lär ut det.” 

Om du vill ta reda på varför det blåser, varför det är varmare vid ekvatorn eller åt vilket håll Nilen flyter behöver du söka svaren och fundera på hur de som skrivit texten vet det som de vet. Testa sedan att förklara fenomenen med egna ord och exempel för att se om du behärskar svaren.

Då kan du ställa frågan Hur vet du det? till de som sitter runt bordet i lunchrummet, vid släktträffen eller på ledningsgruppsmötet Kanske kan det bli mindre dömande och en ge större nyfikenhet i samtalet, i vilket ämne som helst.